O firmie         Zakres usług         Referencje         Uprawnienia         Współpraca         Kontakt
O FIRMIE
Głównym zadaniem Biura Analiz Motoryzacyjnych i Ekspertyz Technicznych jest wykonywanie wycen następujących typów:
•    wycena maszyn i urządzeń,
•    wycena wyposażenia przedsiębiorstw,
•    wycena pojazdów osobowych, ciężarowych,
•    wycena prototypów wszelkich nietypowych środków technicznych.

Wyceny są sporządzane w celu ustalenia wartości rynkowej:
•    dla potrzeb leasingu,
•    do aktualizacji danych księgowych,
•    podczas szacowania wartości dla potrzeb przekształceń własnościowych,
•    jako podstawy wymiaru wysokości podatków, cła akcyzy, opłaty skarbowej,
•    w ramach postępowania windykacyjnego, egzekucyjnego,
•    określenia wysokości odszkodowania,
•    do negocjacji cenowych.

Nasze produkty są  dopasowane do potrzeb klienta. Spełniają wszelkie wymogi prawne, są zgodne z  polskimi standardami  oraz uwzględniają indywidualne potrzeby klienta. Czas wykonania zlecenia oraz ceny uzgadniamy z każdym zleceniodawcą indywidualnie.

Mamy nadzieję, że nasza oferta będzie stanowiła dla Państwa zachętę do podjęcia współpracy z nami. Zapraszam do korzystania z naszych usług.