O firmie         Zakres usług         Referencje         Uprawnienia         Współpraca         Kontakt
UPRAWNIENIA
Rzeczoznawca posiada następujące uprawnienia:
  • CERTIFIKAT uprawnień Rzeczoznawcy Maszyn i Urządzeń oraz Środków Technicznych,
  • CERTIFIKAT wycen wartości Maszy budowlanych,
  • CERTIFIKAT wycen nietypowych środków technicznych,
  • CERTIFIKAT wycen maszyn i urządzeń dla potrzeb firm ubezpieczeniowych,
  • CERTIFIKAT wycen maszyn i urządzeń dla potrzeb banków i firm leasingowych,
  • CERTIFIKAT wycen wartości niematerialnych i prawnych.