O firmie         Zakres usług         Referencje         Uprawnienia         Współpraca         Kontakt
ZAKRES USŁUG WARTOŚĆ GODZIWA I REZYDUALNA
Wyliczanie wartości godziwej środków ruchomych i trwałych / nie związanych na trwale z gruntem na koniec danego okresu księgowego i wartości rezydualnej na określony przepisami okres przewidywanego użytkowania.