O firmie         Zakres usług         Referencje         Uprawnienia         Współpraca         Kontakt
ZAKRES USŁUG WYCENY MASZYN I URZĄDZEŃ
Nasza firma specjalizuje się w zakresie wyceny maszyn, urządzeń oraz także linii technologicznych. Głównym odbiorcą tego typu ekspertyz są banki i firmy leasingowe.

W ramach wyceny środków technicznych wykonujemy:
  • wyceny maszyn przemysłowych i ciągów technologicznych,
  • maszyn budowlanych i drogowych,
  • specjalistycznego sprzętu medycznego,
  • oraz innych.
Wyceny są sporządzane do celów:
  • zabezpieczenia kredytów w bankach,
  • do zawierania umów leasingowych,
  • przy wycenie przedsiębiorstw,
  • w ramach przekształceń własnościowych,
  • do aktualizacji danych księgowych.
Istnieje również możliwość wykonywania wycen w dowolnym miejscu w Polsce.